Blåljusdagen öppnar kl 11.00 och avslutas kl 15.00. Ett utställningstält på 21X6 m står uppställt på parkeringen utanför Cirkus med 14 utställningsytor om 2,5x2,5m. Fordon från blåljusorganisationerna står uppställda i anslutning till tältet. En Scen på 5x5 m står uppställd för olika uppträdanden under dagen.

Ditt utställarpaket
På Blåljusgalan har ni tilldelats en utställningsyta enligt överenskommelse. I grundavgiften för er utställningsyta ingår bakväggen.

Personal, registrering och deltagarpass
Registrering sker i entrén till tältet, öppet från klockan 08:00 på lördag den 4 maj. Här hämtar ni som utställare era deltagarbadgar. Alla deltagare, även de som ingår i utställaravgiften ska vara personligt anmälda.

Inredning och monterbyggnation
Maximal höjd för monterbyggnation samt dekor är 2,500 mm. Vid högre byggnation krävs separat tillstånd från Cirkus, samt att en tilläggsavgift debiteras.

Av utrymningsskäl är samtliga utställningsytor strikt avgränsade. Var de ligger och hur stora de är framgår av markeringar på plats. Som utställare får du inte överskrida gränserna för den bokade utställningsytan. Utställningsmaterial får ej placeras så att det hindrar passagen i utställningsgången/utrymningsvägarna.

Beställning av montertillbehör görs hos City Expo. För frågor angående monterbyggnation och/eller eventuella kompletteringar och specifika önskemål, kontakta City Expo per e-post.

Tomemballage
Gångarna mellan och bakom montrarna får inte blockeras med avfall, utställningsgods eller tomemballage. Utställaren ansvarar själv för att trnsportera bort tomemballaget till informerad yta samt märka upp godset/emballaget.

Sophantering
Varje utställare är ansvarig för sin egen sophantering.

Beställning av monterutrustning
Behöver du monterväggar, spotlights, möbler, AV-utrustning eller andra tjänster till din monter som inte ingår i grundpaketet (elanslutning, matta, bakvägg samt sidovägg på vissa montrar. Kontakta oss vid frågor angående sidoväggar), är du välkommen att titta på vårt sortiment

http://www.cityexpo.se/SE/Products.htm

Backdropen nedan ställs ut vid entrèn till Cirkus arena.

BLÅLJUSGALANS ARRANGÖRER

Stiftelsen Blåljus i Samverkan är initierad av representanter från blåljusyrkena. 

Syftet med stiftelsen är att samla in pengar för drabbade kollegor men också skapa bättre förutsättningar för personal på golvet. Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulerablåljuspersonal i Sverige och i utlandet. Ändamålet tillgodoses genom anslag tillden eller dem styrelsen utser. Insamlingsstiftelsen är politiskt och religiöst obunden.Insamlingsstiftelsen ska dessutom verka för att information sprids om det komplexa med att arbeta i ett blåljusyrke samt den utsatthet som finns för dessa
yrken. www.blaljusisamverkan.se


Stiftelsen Zonnys ändamål är att hjälpa framförallt barn och ungdomar genom att berika deras liv. 

Detta kan ske genom gåvor, utbildning, bidrag, upplevelser och evenemang. Stiftelsen Zonny är en politiskt och religiöst obunden stiftelse. Zonny är en zebra-åsne-ponny som oftast är väldigt glad, aningens envis men alltid alltid på barnens sida. Zonny är också namnet på vår stiftelse vars enda syfte är att samla in så mycket pengar som det bara går. Så snart insamlingssäcken är full tömmer vi den rakt in i Zonnys utvalda välgörenhetsprojekt – där vi verkligen vet att varenda krona kommer just barnen till godo. Tillsammans med Zonny jobbar vi på Stiftelsen Zonny glatt och envist för att göra en hård och kall värld lite mjukare och roligare för en väldans massa barn. www.zonny.se

Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond 

vill uppmärksamma forskningen som visar ett tydligt samband mellan kontinuerlig exponering för brandrök och cancer. Mer forskning behövs emellertid om hur brandröken utvecklas i samband med olika kemikalier som brandmännen exponeras för genom huden och luftvägar. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till både bättre utrustning och utveckling av metoder och till mer vetenskaplig forskning kring hur cancerrisken som brandmän utsätts för kan minska.  www.ibcf.se

Tillsammans arrangerar Stiftelserna nu en Blåljusgala där vi tillsammans skapar medel för bättre förutsättningar för blåljuspersonal och utsatta barn. Vi ser denna kombination som naturlig då man inom blåljusverksamheten möter dessa barn dagligen.

802521-6758
Blåljusgalan
Box 4220
102 65 Stockholm


Kontakt:
Pär Johansson  070-214 25 63
Pekka Kekäläinen 070-351 98 09
Anders Cederberg 073-973 11 44


© Copyright Blåljusgalan